Author Topic: รับบริการตัดขา ซ่อมแซมกางเกงยีนส์ ครบวงจร  (Read 43857 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim

ฝากเพจด้วยครับ ขอบคุณครับ
https://www.facebook.com/pages/Magic-Hands/288993597959512ตัดความยาวปลายขาลูกโซ่      
หน้าร้าน        ฿200 (1-2 ชั่วโมง)
Ems            ฿300 (1-3 วัน)


เรามีบริการตัดเย็บตะเข็บกางเกงยีนส์ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงแบรนด์ เราจะทำการตัดความยาวกางเกงยีนส์ของคุณและเย็บลูกโซ่
ด้วยเครื่องจักร Union Special 43200G เครื่องพิเศษของเรา โดยที่เราจะเย็บให้เท่ากับขนาดเดิมกับที่คุณส่งมาหรือใกล้เคียงให้มากที่สุด

เราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

กรุณามารค์ความยาวที่ต้องการด้วยการแปะเทปหรือปักด้วยเข็มหมุดบนกางเกงยีนส์ของคุณก่อนจัดส่ง****

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 1-3 วัน จากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086 -361-1005 เพื่อนัดเวลา
****ความยาวที่มารค์นั้นคือความยาวที่ต้องการสุทธิ ไม่ต้องเผื่อเพิ่มเติมให้เรา
*****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง
*****สำหรับ Unbranded 21oz ราคา   ฿1000, Piger Works 2000 บาท

———————————————————————————————————————————————————————
ปรับทรงกางเกงให้เล็กลง
หน้าร้าน        ฿1000 (7-21 วัน)
Ems            ฿1100 (7-21 วัน)


ในการแก้ขนาดขากางเกงนั้นเราจะทำการตัดส่วนด้านขาในที่ไม่ต้องการของกางเกงออก และทำการเย็บให้เป็นดังเดิมกับหรือใกล้เคียงให้มากที่สุด
เราจะทำการเดินตะเข็บขาในด้วยจักร Singer ของเรา ขาด้านในของกางเกงคุณจะเป็นลูกโซ่เหมือนเช่นเดิม
ถ้ากางเกงยีนส์ของคุณเดินตะเข็บคู่มา เราจะทำการเย็บขาในให้เป็นแบบเดิมด้วยจักร Union Special ของเรา

เราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

กรุณามารค์ความยาวที่ต้องการด้วยการแปะเทปหรือปักด้วยเข็มหมุดบนกางเกงยีนส์ของคุณก่อนจัดส่ง****

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 7-21 วัน นับจากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****ความยาวที่มารค์นั้นคือความยาวที่ต้องการสุทธิ ไม่ต้องเผื่อเพิ่มเติมให้เรา
*****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง


———————————————————————————————————————————————————————


picture credit  www.ajchen.com

ชุนรอยขาด ขนาดเหรียญ 10(เล็ก)   
หน้าร้าน        ฿200 (7-21 วัน)
Ems            ฿300 (7-21 วัน)


ชุนรอยขาด(ขนาดกลาง)
หน้าร้าน        ฿300 (7-21 วัน)
Ems            ฿400 (7-21 วัน)


ชุนรอยขาดขนาดนามบัตร(ใหญ่)
หน้าร้าน        ฿5000 (7-21 วัน)
Ems            ฿600 (7-21 วัน)ถ้ากางเกงของคุณขาดหรือเสียหาย เราจะทำการชุนกางเกงยีนส์ของคุณ โดยที่เราจะเลือกใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงเดิมที่สุดในการชุน
การชุนนั้นคือการเพิ่มด้ายเข้าไปบนผ้า รอยขาดของคุณจะถูกเติมด้วยเส้นด้ายซึ่งทำให้ทุกๆอย่างออกมาเหมือนเดิมที่สุด


*ราคาต่อจุดการทำงาน 1 จุด
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 7-21 วัน นับจากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง

———————————————————————————————————————————————————————ตอกหมุด
หน้าร้าน        ฿150 (7-14 วัน)
Ems            ฿250 (7-14 วัน)


ตอกกระดุม
หน้าร้าน        ฿250 (7-14 วัน)
Ems            ฿350 (7-14 วัน)


ถ้ากระดุมหรือหมุดเดิมของคุณเสียหาย เราจะทำการติดตั้งกระดุม/หมุดตัวใหม่ให้คุณแทนตัวเดิม
คุณสามารถเลือกสีหมุด/กระดุมใด้ โดยเรามี 4 สีคือ สีเงิน สีดำ สีทองแดง และ สีทองเหลือง

กรุณาแจ้งขนาดที่ต้องการด้วยการโน็ตมาในกระดาษพร้อมกับสินค้า****

*ราคาต่อหมุด/กระดุม 1 เม็ด
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 7-14 วัน นับจากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง


———————————————————————————————————————————————————————


pics credit: denimtherapy

ซ่อมแซมรังกระดุม(ราคาต่อ1รู)
หน้าร้าน        ฿200 (2-5 วัน)
Ems            ฿300 (2-5 วัน)


เรามีบริการซ่อมรังกระดุมที่เปื่อย/ขาด โดยเราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 2-5 วัน จากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****ความยาวที่มารค์นั้นคือความยาวที่ต้องการสุทธิ ไม่ต้องเผื่อเพิ่มเติมให้เรา
*****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง


———————————————————————————————————————————————————————ตัดความยาวปลายขาเข็มเดี่ยว   
หน้าร้าน        ฿200 (1-3 ชั่วโมง)
Ems            ฿300 (1-3 วัน)


เรามีบริการตัดเย็บตะเข็บกางเกงยีนส์ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงแบรนด์ เราจะทำการตัดความยาวกางเกงยีนส์ของคุณและเย็บกลับแบบเดิม
ด้วยเครื่องจักร Singer เครื่องพิเศษของเรา โดยที่เราจะเย็บให้เท่ากับขนาดเดิมกับที่คุณส่งมาหรือใกล้เคียงให้มากที่สุด

เราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

กรุณามารค์ความยาวที่ต้องการด้วยการแปะเทปหรือปักด้วยเข็มหมุดบนกางเกงยีนส์ของคุณก่อนจัดส่ง****

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 1-3 วัน จากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****ความยาวที่มารค์นั้นคือความยาวที่ต้องการสุทธิ ไม่ต้องเผื่อเพิ่มเติมให้เรา
*****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง

———————————————————————————————————————————————————————เปลี่ยนซิบ   
หน้าร้าน        ฿300 (7-14 วัน)
Ems            ฿400 (7-14 วัน)


ในการเปลี่ยนซิบ เราจะนำเอาซิบเดิมที่เสียหายออก และเปลี่ยนซิบใหม่เข้าไปแทนที่ โดยที่เราจะทำให้กางเกงของคุณอยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุด
ซิบที่เราใช้นั้นคือซิบ YKK ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นซิบที่ดีที่สุด

เราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 7-14 วัน จากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง


———————————————————————————————————————————————————————เปลี่ยนกระดุมเป็นซิบ
หน้าร้าน        ฿500 (7-14 วัน)
Ems            ฿600 (7-14 วัน)


เราสามารถเปลี่ยนกางเกงยีนส์จากกระดุมของคุณให้เป็นซิบใด้ โดยเราจะทำให้กางเกงของคุณอยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุด
ซิบที่เราใช้นั้นคือซิบ YKK ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นซิบที่ดีที่สุด

เราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 7-14 วัน จากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง

———————————————————————————————————————————————————————เปลี่ยนซิบเป็นกระดุม
หน้าร้าน        ฿500 (7-14 วัน)
Ems            ฿600 (7-14 วัน)


เราสามารถเปลี่ยนกางเกงยีนส์จากซิบของคุณให้เป็นกระดุมใด้ โดยเราจะทำให้กางเกงของคุณอยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุด
กระดุมที่เราใช้นั้นคือกระดุม YKK ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นซิบที่ดีที่สุด

เราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 7-14 วัน จากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าตัดส่ง


———————————————————————————————————————————————————————


ลดขนาดเอว
หน้าร้าน        ฿1000 (7-21 วัน)
Ems            ฿1100 (7-21 วัน)


แก้ขนาดเอว 0.5 นิ้ว
แก้ขนาดเอว 1.0 นิ้ว
แก้ขนาดเอว 1.5 นิ้ว
แก้ขนาดเอว 2.0 นิ้ว

ในการแก้เอวนั้นเราจะทำการเลาะขอบเอวออก และตัดส่วนที่เกินของเอวออกและทำการเย็บให้เป็นทรงเดิมหรือใกล้เคียงให้มากที่สุด
เราจะทำการลดขนาดสะโพกและเอวของกางเกงเพื่อปรับสมดุลของกางเกง

เราจะใช้สีด้ายที่ใกล้เคียงกับสีเดิมของคุณที่สุดในการเย็บกางเกงยีนส์ของคุณ

กรุณาแจ้งขนาดที่ต้องการด้วยการโน็ตมาในกระดาษพร้อมกับสินค้า****

*ราคาต่อกางเกงยีนส์ 1 ตัว
**ระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ 7-21 วัน นับจากวันที่ใด้รับสินค้า
***ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อที่ 086-361-1005 เพื่อนัดเวลา
****เราจะทำงานบนเสื้อผ้าที่สะอาด ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ล้างกางเกงยีนส์หรือเสื้อของคุณเป็นเวลานาน เราจะทำการตีสินค้าคืนโดยหักค่าจัดส่ง
« Last Edit: March 17, 2015, 06:52:00 PM by Nuttha »
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim


วิธีการส่งสินค้ามาทำการแก้ไขทางไปรษณีย์ไทย
ระบุสิ่งที่ต้องการแก้ และแนบเงินใว้ในกระเป๋าหลังกางเกง


ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์
NPTRADING
12/30 หมู่6 ถ.กรุงเทพนนท์ แขวง บางเขน
เขต เมือง นนทบุรี 11000


ถ้าคุณต้องการนำสินค้ามาส่งด้วยตัวเอง
กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ 086-361-1005(10.00- 18.00)
Line ID: nptrading
เมล์: denimthailand@hotmail.com

ถ้าคุณไม่นัดแล้วมาหน้าร้าน ทางเราจะปฏิเสธการรับงานครับ


« Last Edit: March 17, 2015, 06:51:44 PM by Nuttha »
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

toizapk

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Mar 2011
 • Posts: 588
สุดยอดเลยครับพี่กัน :) ;)

Porto6969

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Sep 2012
 • Posts: 42
ต้องใช้บริการแล้ว ;)

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ขอบคุณครับ แวะมาเยี่ยมเยียนกันครับ ^-^
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

Kookkai

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Mar 2012
 • Posts: 207
 • สูงสุดสู่สามัญ
เยี่ยมเลยครับ
สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป

Usopp

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 152
สุดยอดมากครับ ผมหวังไว้นานและว่าจะมีคนรับตัดขากางเกงทางไปรษณีย์ เห็นกระทู้นี้และต้องรีบมาอ่านรายละเอียดเลยครับ

Najija

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Aug 2012
 • Posts: 9
เยี่ยมมม ครับ  ;)

keeperkiller

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Aug 2012
 • Posts: 0
ใกล้ๆนี่เอง
0840054804-ArM

keeperkiller

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Aug 2012
 • Posts: 0
ไปมาเมื่อกี้เอง ใส่ได้พอดีเลยครับขอบคุณมากคัป
0840054804-ArM

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ไปมาเมื่อกี้เอง ใส่ได้พอดีเลยครับขอบคุณมากคัป

ขอบคุณครับผม ^-^
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

watue

 • 1 month unwash
 • **
 • *
 • Join Date: Jan 2012
 • Posts: 79
ร้านสวยมากครับ ถ้ามีโอกาสคงได้แวะเวียนไปใช้บริการกัน

konglaz

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Jan 2011
 • Posts: 1,214
รับปะรอยขาดไหมครับพี่กันนนนน ^-^

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ร้านสวยมากครับ ถ้ามีโอกาสคงได้แวะเวียนไปใช้บริการกัน

ขอบคุณครับ

รับปะรอยขาดไหมครับพี่กันนนนน ^-^

ไม่ใด้รับอ่ะครับน้องก้อง
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

wootipop

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Sep 2011
 • Posts: 0
คือหมายถึงตัด-ต่อปลายขาเดิมใช่มั้ยครับ

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
คือหมายถึงตัด-ต่อปลายขาเดิมใช่มั้ยครับ

ตัดขาส่วนที่ต้องการตัดออกจากตัวกางเกง ทิ้งส่วนที่ตัดออก

พับส่วนที่ต้องการเย็บที่อยู่ในตัวกางเกง แล้วเย็บด้วยลูกโซ่ครับ
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

TerrefOu

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Oct 2011
 • Posts: 2,005
น่าสนใจมากครับผม  ;)

chung2009

 • Selvedge Denim Addicted
 • *****
 • *
 • Join Date: Sep 2011
 • Posts: 711
 • J CHUNG JEE
เป็นทางเลือกที่ดี สำหรับเด็ก ตจว อย่างผมเลยครับ... :)

chatchim

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Mar 2012
 • Posts: 124
เจ๋งครับ

Usopp

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 152
ถ้าไปเอง หน้าร้านเปิดวันไหนบ้างครับ และเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ
ว่าจะเข้าไปตัดขากางเกง และเอา ADเข้าไปเก็บด้ายทึ่รุ่ยออกมาด้วยอะครับ
ขอบคุณมากครับ

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ถ้าไปเอง หน้าร้านเปิดวันไหนบ้างครับ และเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ
ว่าจะเข้าไปตัดขากางเกง และเอา ADเข้าไปเก็บด้ายทึ่รุ่ยออกมาด้วยอะครับ
ขอบคุณมากครับ

เที่ยงถึง3ทุ่มครับ
หยุดทุกวันอังคารครับ ขอบคุณครับ :)
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

purohit

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Feb 2011
 • Posts: 201
 • Never Fade
เยี่ยมไปเลยพี่กัน...เดี๋ยวผมส่งไปตัดตัวนึงนะครับ  ^-^

พอดีไม่ค่อยมีเวลาเข้าเมือง

ที่อยู่ีส่งไปที่ไหนครับพี่
Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
เยี่ยมไปเลยพี่กัน...เดี๋ยวผมส่งไปตัดตัวนึงนะครับ  ^-^

พอดีไม่ค่อยมีเวลาเข้าเมือง

ที่อยู่ีส่งไปที่ไหนครับพี่

ที่อยู่เดี๋ยวผมส่งเข้าpmครับ ^-^

 
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

toomtam

 • Selvedge Denim Addicted
 • *****
 • Join Date: May 2011
 • Posts: 675

pakasit2523

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Oct 2012
 • Posts: 0
ขอที่อยู่ของร้านด้วยครับพี่จะส่ง nudie ไปตัดขาครับผม ^-^

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ขอที่อยู่ของร้านด้วยครับพี่จะส่ง nudie ไปตัดขาครับผม ^-^

pm ไปแล้วนะครับ ^-^
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim

ของคุณ toomtam ครับ ^-^


I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

kotaro

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Mar 2011
 • Posts: 116
ได้ใช้บริการแน่นอนคาบผม... ^-^

Usopp

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 152
วันนี้ได้ลองเข้าไปใช้บริการมาและครับ บริการดีมากเลย แถมมีกางเกงสวยๆให้ชมระหว่างรอด้วยนะครับ
ร้านเดินทางไปง่ายครับ จอดรถในปั้มข้างๆร้านได้เลยครับ

Ps.ผ้า18ozริมชมพูงามมากเลยครับ

toomtam

 • Selvedge Denim Addicted
 • *****
 • Join Date: May 2011
 • Posts: 675
ได้รับกางเกงเเล้วครับ ขอบคุณครับ  ^-^

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
วันนี้ได้ลองเข้าไปใช้บริการมาและครับ บริการดีมากเลย แถมมีกางเกงสวยๆให้ชมระหว่างรอด้วยนะครับ
ร้านเดินทางไปง่ายครับ จอดรถในปั้มข้างๆร้านได้เลยครับ

Ps.ผ้า18ozริมชมพูงามมากเลยครับ

ขอบคุณที่มาอุดหนุนร้านเล็กๆของเราครับผม ^-^

ได้รับกางเกงเเล้วครับ ขอบคุณครับ  ^-^

ขอบคุณครับผม ^-^


I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

purohit

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Feb 2011
 • Posts: 201
 • Never Fade
ได้รับกางเกงเรียบร้อยแล้วครับพี่กัน...เยี่ยมไปเลย   ^-^

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ได้รับกางเกงเรียบร้อยแล้วครับพี่กัน...เยี่ยมไปเลย   ^-^

ครับผม ขอบคุณครับ ^-^
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

beer...za

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Aug 2012
 • Posts: 148
ตะเขบข้าง  fh  ผมปริ นี่ย้ำได้มั้ยคับ  แล้วมันจะเสียมั้ย  ราคาเท่าไรเอ่ย  ถ้าให้ย้ำให้

Thanut

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Nov 2012
 • Posts: 9
ร้านนี่ใช่เส้นทางไปสะพานพระราม 7 หรือป่าวครับแต่อยู่ใต้สะพานข้ามแยก พอดีผมจะไปให้ตัดที่ร้านอ่ะครับ แต่สับสนเส้นทางนิดหน่อย ขอบคุณครับพี่ ^-^

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ร้านนี่ใช่เส้นทางไปสะพานพระราม 7 หรือป่าวครับแต่อยู่ใต้สะพานข้ามแยก พอดีผมจะไปให้ตัดที่ร้านอ่ะครับ แต่สับสนเส้นทางนิดหน่อย ขอบคุณครับพี่ ^-^

ใช่แล้วครับผม มาเส้นพระราม7ครับ วิ่งมาทางเตาปูน จะเป็นเส้นที่ทำรถไฟฟ้าครับ
กลับรถยูเทินที่สองครับ ร้านจะอยู่ตดกับปั้มปตทครับผม ^-^

ตะเขบข้าง  fh  ผมปริ นี่ย้ำได้มั้ยคับ  แล้วมันจะเสียมั้ย  ราคาเท่าไรเอ่ย  ถ้าให้ย้ำให้

จริงๆถ้าแค่ย้ำ ร้านปกติก็ย้ำใด้นะครับถ้าให้ผมย้ำก็คิดราคาเท่าตัดขาครับ
ก็แล้วจะเสียไหมนี่คือยังไงเหรอครับผม :-*
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

beer...za

 • 1 month unwash
 • **
 • Join Date: Aug 2012
 • Posts: 148
หมายถึงมันจะมีผลต่อทรงกางเกงป่าวคับ ย้ำตะเข็บ

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
หมายถึงมันจะมีผลต่อทรงกางเกงป่าวคับ ย้ำตะเข็บ

ไม่มีผลนะครับผม ^-^
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

s46302

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Jun 2012
 • Posts: 101
รบกวนถามหน่อยคับ เกี่ยวกับขากางเกง สมมติ ผมซื้อขา 34 มาตัดให้เหลือ 32 อยากรู้ว่า สัดส่วนอื่นๆ เช่น เข่า ปลายขา มันจะเท่ากับตัว 32 original เป๊ะๆเลยรึเปล่าคับ
รับ TF/Tape Ted worn down,klein used,blue esmerald 27/30 ราคาคุยคับ

Brisingun

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 1,218
สุดยอดมากคร้าบบ สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด
ได้ใช้บริการแน่ๆครับ

 :)

tin8107

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Apr 2012
 • Posts: 2
ส่งไปอาทิตย์นี้จะทันมั้ยเนี่ยคนต่างจังหวัดอย่างผมอยากรู้จริงครับ ปีใหม่หยุดยาวมั้ยครับพี่

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
รบกวนถามหน่อยคับ เกี่ยวกับขากางเกง สมมติ ผมซื้อขา 34 มาตัดให้เหลือ 32 อยากรู้ว่า สัดส่วนอื่นๆ เช่น เข่า ปลายขา มันจะเท่ากับตัว 32 original เป๊ะๆเลยรึเปล่าคับ

ลองทบขึ้นมาเท่าที่ตัดครับดูว่าเท่าไหมครับผม ^-^


สุดยอดมากคร้าบบ สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด
ได้ใช้บริการแน่ๆครับ

 :)

ครับผม ^-^

ส่งไปอาทิตย์นี้จะทันมั้ยเนี่ยคนต่างจังหวัดอย่างผมอยากรู้จริงครับ ปีใหม่หยุดยาวมั้ยครับพี่

ไม่ยาวครับ กลับวันที่2 ครับผม ^-^
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

LETSEA

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Jul 2012
 • Posts: 0
พรุ่งนี้จะโทรคุยรายละเอียดครับ น่าจะส่งของไปวันที่ 2

Joakim

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 2
จะส่ง samurai 521bcbk ไปตัดขานะครับ ขอรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งด้วยนะครับ

Joakim

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Aug 2011
 • Posts: 2
ส่งกางเกงไปทางพัสดุ EMS แล้วนะครับ รายละเอียดต่างๆ แจ้งไปทาง line นะครับ

EliteLake

 • Verified Member
 • *
 • Join Date: Jun 2012
 • Posts: 1,156
 • Daylight
ได้ฤกษ์ออกยีนส์ใหม่เมื่อไหร่จะมาใช้บริการนะครับ  ;)

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
ขอบคุณครับผม ^-^
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.

Vvern

 • Brand new with tag
 • *
 • Join Date: Jun 2012
 • Posts: 6
รับต่อขากางเกงไหมครับ คือมันโดนตัดมา ผมจะต่อเข้าเหมือนเดิมครับ  :( :))

Nuttha

 • Selvedge Moderator
 • *********
 • Join Date: Oct 2010
 • Posts: 3,773
  • artistdenim
รับต่อขากางเกงไหมครับ คือมันโดนตัดมา ผมจะต่อเข้าเหมือนเดิมครับ  :( :))

ระบตัดขาอย่างเดียวครับ :)
I saw the angel in the marble and carved until I set him free.